top of page

Privacyverklaring

 

Mounttec verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.

 

Dit zijn de gegevens die wij verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam contactpersoon
- Adres
- Telefoonnummer (mobiel en vast)
- E-mailadres
- website-adres
- BTW nr.
- KVK
- Gehuurde/gekochte producten en diensten

 

Doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens:
- Het afhandelen van jouw verhuur-, aankoop- of adviesopdracht.
- Administratie debiteuren en crediteuren.
- Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Als zakelijke dienstverlener richten wij ons op bedrijven en opleidingen in de audiovisuele branche. Dit betekent dat wij uitsluitend gegevens verwerken van personen ouder dan 16 jaar.

Bij studenten verwerken wij de volgende gegevens:
- opleidingsinstituut
- contactpersoon binnen de opleiding
- studentenpas

Bewaartermijn persoonsgegevens
Mounttec bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde gegevens:

  • tot 2 jaar na beëindigen klantrelatie

  • wettelijk verplichte bewaartermijnen van Belastingdienst

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Mounttec verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld inhuur via derden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Mounttec maakt voor de website geen gebruik van cookies.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Mounttec neemt nadrukkelijk niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mounttec) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@mounttec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Vanzelfsprekend kunnen alleen gegevens worden verwijderd waarvoor gene wettelijke bewaarplicht geldt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mounttec neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mounttec.nl.

bottom of page